Rozlúčka predškolákov

Noc v MŠ

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Posledný deň v MŠ - ,,Opekačka"

Prvý deň v MŠ

,,Mikulás, Mikuláš čo v tom vreci máš,..."

Spomenuli si aj naše deti

Pečenie a zdobenie medovníčkov

Vianoce v MŠ

Darčeky pre seniorov z Lavieny