Rozlúčka predškolákov

Noc v MŠ

Posledný deň v MŠ - ,,Opekačka"

Prvý deň v MŠ

,,Mikulás, Mikuláš čo v tom vreci máš,..."

Spomenuli si aj naše deti

Pečenie a zdobenie medovníčkov

Vianoce v MŠ

<< 1 | 2 | 3 | 4

Darčeky pre seniorov z Lavieny