Začiatok šk. roku

04.09.2017 07:00

Oznamujeme rodičom, že začiatok šk. roku 2017/2018 je 04.09.2017 od 7.00 hod.

Prevádzka MŠ v tento deň bude do 12.00 hod.

Prosíme doniesť pitie.


Ďakujeme