Materská škola je miestom, kde dieťa získava bohaté skúsenosti, poznatky, jazykový prejav. Je jedinou výchovno-vzdelávacou inštitúciou, v ktorej dochádza k socializácii dieťaťa a návykom učenia v období pred vstupom do základnej školy. Nadväzuje na výchovu dieťaťa v rodine.

 

Na našej stránke nájdete aktuálne informácie o dianí v materskej škole aj počas celého roka, aktuálne oznamy, fotografie z jednotlivých akcií.