História

Začiatok predškolského zariadenia sa datuje od roku 1906, budova slúžila ako štátna detská opatrovňa. Vyučovalo sa v nej po maďarsky, volali ju ovoda. Pre nedostatočný počet detí bola v roku 1922 zrušená a zariadenie presunuté do Košických Hámrov. Znovu otvorená bola až v roku 1946 a od roku 1948 dostala názov materská škola. Prvou riaditeľkou dvojtriednej MŠ bola Mária Rakučiaková a učiteľkou Alžbeta Kovaľová, ktorá funkciu pedagóga, riaditeľky vykonávala viac ako 30 rokov. V tom období sa počet zapísaných detí pohybovali medzi 55 – 60. V roku 1984 sa materská škola presťahovala do nových priestorov, v ktorých je dodnes. Predškolské zariadenie navštevujú okrem detí z Košickej Belej aj deti z neďalekej obce Opátka.